Varnostno opozorilo

Navedeno priporočeno očeno starost otroka, za katero je posamezna igrača primerna, je podjetje Veverica d.o.o. pridobilo s strani proizvajalca posamezne igrače. Proizvajalec določi priporočeno starost na osnovi varnostnih zahtev in omejitev pri uporabi pa tudi na osnovi lastnih izkušenj. Na določitev priporočene starosti vplivajo motorični, senzorični in umski razvoj otroka ter priljubljenost igrače med otroki določene starostne skupine. Navedena priporočena starost naj vam bo vodilo pred nakupom izdelka, pri čemer pa upoštevajte, da se otroci med seboj različno razvijajo, zato vse igrače določene starostne skupine niso zanimive vsem otrokom te skupine. Odgovornost za določitev priporočene starosti za uporabo določenega proizvoda/igrače nosi proizvajalec obravnavanega proizvoda in ne prodajalec, tj. podjetje Veverica d.o.o. Varnost in kakovost izdelkov, ki so na voljo v naši ponudbi, sta na prvem mestu. Kljub temu pred nakupom izdelka upoštevajte priporočeno najnižjo oz. najvišjo starost uporabnika, največjo dovoljeno obremenitev izdelka pa tudi spretnosti, ki so potrebne za pravilno in varno uporabo izdelka. Prosimo, da upoštevate tudi sledeča OPOZORILA in VARNOSTNE NAPOTKE!

Igrače, ki niso namenjene za uporabo otrokom, mlajšim od 36 mesecev

Zavedajte se, da so lahko nekatere igrače nevarne za otroke, mlajše od 36 mesecev. Na teh igračah so navedena različna opozorila:

  • ˝OPOZORILO! Ni primerno za otroke, mlajše od 36 mesecev!˝
  • ˝OPOZORILO! Ni primerno za otroke, mlajše od treh let!˝
  • opozorilo v obliki naslednje grafične slike:

Ta točka se ne uporablja za igrače, ki so zaradi svoje funkcije, dimenzij, značilnosti, lastnosti ali drugih tehtnih razlogov očitno neprimerne za otroke, mlajše od 36 mesecev.

Igrače za prostočasne aktivnosti

Na igračah za prostočasne aktivnosti je navedeno sledeče opozorilo:

˝OPOZORILO! Samo za domačo uporabo!˝

Igračam za prostočasne aktivnosti, pritrjenim na ogrodje, po potrebi pa tudi drugim igračam za prostočasne aktivnosti so priložena navodila, ki opozarjajo na potrebo po preverjanju in vzdrževanju glavnih delov izdelka (vzmeti, pritrdilnih elementov in opor) v določenih časovnih presledkih. Hkrati poudarjajo, da lahko pride do padcev ali prevrnitve, če se tako preverjanje ne izvaja (npr. Pred vsako uporabo izdelka preverite njegovo stanje – montažo, zaščito, plastične dele in/ali električne dele). Redno preverjajte varnostne in osnovne elemente ter jih po potrebi ponovno zategnite ali pritrdite. V kolikor ugotovite napako, izdelka ne uporabljajte, dokler ga ne popravite. Neupoštevanje navodil lahko izzove padec, prekuc ali nastanek druge škode na izdelku. Slednjemu morajo biti priložena tudi navodila za pravilno sestavljanje igrače, ki navajajo, kateri deli so lahko nevarni, če niso pravilno sestavljeni. Priloženi morajo biti tudi posebni podatki v zvezi z ustrezno površino, na katero se lahko igrača namesti.

Opomba: Igrača za prostočasne aktivnosti je igrača za domačo uporabo, pri kateri podporna struktura med izvajanjem dejavnosti ostaja nepremična. Igrača je namenjena temu, da lahko otroci izvajajo katero koli izmed naslednjih aktivnosti: plezanje, skakanje, zibanje, drsenje, guganje, vrtenje, plazenje, lazenje ali katero koli kombinacijo teh aktivnosti.

Funkcionalne igrače

Na funkcionalnih igračah je navedeno naslednje opozorilo:

˝OPOZORILO! Igračo lahko uporabljate samo pod neposrednim nadzorom odrasle osebe!˝

Opomba: Funkcionalna igrača je igrača, ki deluje in se uporablja na enak način kot proizvod, naprava ali stroj, namenjen odraslim, in je lahko zmanjšan model takšnega proizvoda, naprave ali stroja.

Deske, skiroji, poganjalci, skakači in kolesa kot igrače za otroke

Na teh izdelkih, ki se prodajajo kot igrače, je potrebno navesti naslednje opozorilo:

˝OPOZORILO! Priporočena uporaba zaščitne opreme. Ni za uporabo v prometu.˝

Tovrstne izdelke je potrebno uporabljati previdno, saj zahtevajo veliko spretnosti. S tem se izognemo padcem ali trkom, zaradi katerih bi lahko prišlo do poškodbe uporabnika ali tretje osebe. Med uporabo je priporočljivo nositi varnostno zaščitno opremo (čelado, ščitnike …).

Vodne igrače

Na vodnih igračah mora biti navedeno naslednje opozorilo:

˝OPOZORILO! Uporabljajte samo v vodi, primerno plitvi za otroka, in pod nadzorom odrasle osebe!˝

Opomba: Vodna igrača je igrača, ki je namenjena uporabi v plitki vodi in lahko nosi otroka na vodi ali ga pri tem podpira.

Igrače, ki se z vrvicami, vrvmi, elastikami ali trakovi obesijo čez zibelko, otroško posteljico ali otroški voziček

Na teh igračah mora biti navedeno naslednje opozorilo:

˝OPOZORILO! Da bi preprečili morebitne poškodbe, ki nastanejo, če se otrok zaplete, odstranite igračo, ko se otrok začenja dvigati v plazeči se položaj!˝

Pakiranje dišavnih snovi v vohalnih igralnih ploščah, kozmetičnih setih in okušalnih igrah

Na embalaži dišavnih snovi v vohalnih igralnih ploščah, kozmetičnih setih in okušalnih igrah mora biti navedeno naslednje opozorilo:

˝OPOZORILO! Vsebuje dišavne snovi, ki lahko povzročijo alergije!˝

Opomba: Kemijska igrača je igrača, namenjena neposrednemu ravnanju s kemičnimi snovmi in zmesmi, in se uporablja na ustrezen način glede na starost otroka ter pod nadzorom odrasle osebe. Kozmetični set je igrača, katere namen je, da se z njeno pomočjo otrok nauči izdelave proizvodov, kot so dišave, mila, kreme, šamponi, peneče kopeli, bleščila, ličila za ustnice, druga ličila, zobna pasta in balzami za lase.

Uporaba igrač na lastno odgovornost.

Kupec uporablja oziroma daje v uporabo igrače na lastno odgovornost in z nakupom nase prevzema tveganje za morebitne poškodbe, ki bi izhajale iz nepravilne ali slabo nadzorovane uporabe artikla, nepravilnega vzdrževanja ali izbire starostno neprimerne igrače.